LEX SUNNE

Tack alla ärliga sökare.
Tack för Solen i Sunne över alla Ljusets Barn!
Tänk att få höra präster som talar fritt om healing
och tänk att så många nyandliga ville deltaga i nattvarden.
Brobygget mellan Kyrkan och den nya Andligheten,
mellan mystiken och nutidsmänniskan –
har nu satt fart med LEX SUNNE.
Tack för alla underbara möten
15-17 september 2005.
Hör de nya orden.
Se ljuset.
Gud!


Beundra ljusbärare som Nathan Söderblom, Dag Hammarskjöld, KG Hammar, Martin Lönnebo, Harry Månsus, Mette Sofie Robertstad och Ingrid Krianon. Dessa sökande eldsjälar och nyandliga mystiker låter sig inte nedslås av materialismens vintermörker eller av mörka svartrockar.
Sådana brobyggare inser redan i höstsolen det ljus som kommer i vår.
Vi bejakar det Andliga Uppvaknandet som vår tids folkrörelse!

Som en blomma till arrangörer och deltagare sänder jag nu en fredshälsning över Internet. I min hemsida www.peace.se kan ni lätt hitta och klicka fram ett dokument med titeln 95 Teser för den Fria Svenska Kyrkan.Efter ett andligt uppvaknande år 1967 har jag studerat både religionernas andligt inspirerade texter och den nyandliga litteraturen. Syntesen har jag formulerat som 95 korta teser i Martin Luthers anda. Korta referat av några kanaliserade texter inkluderas som en inspirerande bilaga.

  Tes 1.  Gratulerar till friheten från Svenska Staten!
  Tes 2.  I 450 år har Svenska Kyrkan missbrukats av Staten
  för att fostra medborgarna i ¹Herrans tukt och förmaning.¹
   Detta har gjort svensken laglydig, foglig, underdånig och rädd.

  Tes 5.  Gör Sverige (Norden?) till ett fredens land på Moder Jord. Låt vår
  fredsvilja inspirera människor för en tusenårig världsfred.
  Tes 6.  Gör Sverige till en förebild för fredlig VärldsGemenskap.
  Öppna kyrkan för en inre frid, bortom alla religioner.

  Tes 86. Bibeln är en kanaliserad text, en manual för livet på vår jord.
  Tes 87. Komplettera den med vår tids kanaliseringar! (Apg.2.17-21)

Som tes 94. hittar ni ett förslag till trosbekännelse som jag överlämnade till bekännelsekommittén år 1981. Den vänder sig till Gud direkt utan att inkludera ett hat till Pontus Pilatus, som jag inte har plats för i min tro.

Som tes 95. inkluderas texten från Lagtavlorna som Moses krossade.

Varma framtidshälsningar för det andliga uppvaknandets ljusnande tid.

Ove Svidén
ove@peace.se
tel 08-25 86 43

Endast Ljusets Barn kan hålla den Lagens bud. Göm dem, Moses,
för människor känner ännu inte till Ljusets Kungadöme.

—-
Budorden på de första lagtavorna, de som Moses krossade:

JAG ÄR Lagen, din Gud, som har bringat dig ur mörkrets slaveri.
Sätt inte någon annan lag högre än Mig.

Gör dig inte någon bild av Lagen i himmelen eller på jorden.
Jag är den osynliga Lagen utan början och utan slut.

Och den osynliga Lagen på de krossade lagtavlorna levde dold i Mose bröst tills det begav sig att Ljusets Barn visar sig i öknen, och änglarna vandrar på jorden.

Men nöj dig inte med detta korta referat när de nyandliga (dvs ljusets barn) nu börjar visa sig. De krossade budorden finns återgivna på svenska i sin helhet som en sista tes i dokumentet 95 Teser för den Fria Svenska Kyrkan, som du lätt kan klicka dig fram till i hemsidan: www.peace.se

Med hjälp av Internet kan du nu på några sekunder hitta det ljus som Gud lät gömma i Mose bröst och Vatikanens arkiv under de senaste årtusendena:

http://www.thenazareneway.com/essene_gospel_of_peace_book_two.htm

The ESSENE GOSPEL OF PEACE, Book Two

THE UNKNOWN BOOKS OF THE ESSENES

The Original Hebrew and Aramaic Texts
Translated and edited by
EDMOND BORDEAUX SZEKELY
MCMLXXXI, INTERNATIONAL BIOGENIC SOCIETY