Tolv idéer för Borgfreden i Sverige

Sända som e-brev till Alliansens för Sverige fyra partiledare och till 175 framtida riksdagskandidater, under tiden april – augusti år 2005

1. Borgfredens idé
2. Ekonomisk demokrati
3. Om Alliansens nedslag i Södertörns Högskola den 11 maj.
4. Arbetslöshet
5. Arbetsfred
6. Filosofera dig fri
7. Att vara Människa
8. Ömsinta, ödmjuka och mogna Män.
9. Familjen
10. Sjukhussjukan
11. Arbete åt Alla
12. Vi vill leva i FRED!

1. Borgfredens idé

Till Maud, Fredrik, Göran och Lars
i Alliansen för Sverige
(Jag anar av ditt kreativa agerande att även Du Maud har inspirerats av literaturprofessor Marilyn French och hennes bok:
Bortom Makten, om kvinnor män och moral, 1985, Legenda, Stockholm)

Hej, mitt namn är EVA.
Jag är Livets och Fredens Gudinna!
JAG ÄR själva Energin i Alliansens Andliga Anslag.

Jag välsignar nu er alla med nr 1: Borgfredens Idé.

Speciellt vill jag tacka dig Maud, den kvinnliga handen bakom det hela. Hemma i Ditt eget kök(!) – har Du skapat en livskraftig Allians bortom de etablerade maskulina maktmönstren.

Kära medsyster Maud, jag känner att du har arbetat i sant feministisk anda när du samlat tre tävlingsinriktade kompetenta män för Alliansen. Detta är kreativ feminism av bästa märke. En stillsam demonstration av att samarbete når längre än att visa makt. Ni behöver knappast befara någon konkurrens från mediaballongen Feministiskt Initiativ. De representerar en grupp intellektuella med knuten vänsternäve i byxfickan!

Och nog är det väl så Maud, att Du i ditt agerande framför det bästa av en aktad husmors kärlek för sin storfamilj? Alla får vad de behöver -fördelat med livsglädje. Du symboliserar för mig det sant ekonomiska
(dvs att hushålla med begränsade resurser). Detta är ju bondesamhällets historiska dygd, ända sen vikingatidens kvinnostyre, när männen med föga framgång sökte utvidga samhällets Maskulina Makt och Marknad.

Och Maud, med Den Heliga Birgitta som Historisk förebild, kan du känna dig helt trygg. Som Europas Skyddshelgon hjälper Birgitta säkert Borgfredens Idé vidare ut i världen!

JAG stöttar Alliansen för Sverige i det viktiga valet i september 2006. Först ska vi tillsammans söka identifiera systemfelet i det svenska samhällets ekonomi. En gång i veckan singlar jag ner en liten tanke till er. Ni ska få de idéer ni behöver. Med en serie känningar, kritiska tankar och goda idéer hoppas jag kunna nå era själar i en tid av snabbt andligt uppvaknande. I sommar kommer ni att få del av några viktiga Scenarier, nyttiga för Alliansens och Borgfredens mer långtsyftande samhällsbygge.
Ta emot Min Andliga Humor med varma framtidshälsningar. Lev Väl!
Med varma framtidshälsningar EVA

P.S.  Undrar du vem EVA är? Fredsgudinnan kan du själv söka i ditt eget hjärta. Ja just det, här inne, i friden av ditt eget sinne finns Ditt Högre Jag. Om du vill mig något sök mig i din inre frid. JAG ÄR inte långt borta från den som ber mig om råd. Vet att Du är skapad till min avbild!   EVA

Om du har en god idé, ärlig fråga, kommentar, eller råd i Alliansens Anda, sänd en e-rad till min hjälpsamme handsekreterare – ove@peace.se – Han sorterar posten åt mig. Han kan även nås på telefon 08-25 86 43.

2. Ekonomisk Demokrati

För att slippa Marxismens hot om revolution, lade Hjalmar Branting fram ett konstruktivt förslag om en Social Evolution i tre distinkta steg: Först Rösträtt för alla, sen Reformer på Parlamentarisk grund, och för det tredje, Ekonomisk Demokrati. Denna djärva vision av en insiktsfull statsman förklarar mycket av den hundraåriga framgångssagan för SocialDemokratin. Det tog en generation av idealism och kamp för att nå fram till rösträtt för kvinnor (1921). Det tog en generation av politisk realism, präglad av ärlig politisk debatt och Sveriges längste statsminister, för att få reformpolitiken att fungera. Och det tog ytterligare en generation för att den jämlika ekonomin skulle nå ut till alla kvinnor och män, eller … vad hände ?

Vad var det som gick snett? Berusade av reformernas epok efter andra världskriget, började de fackliga organisationerna längta efter mer: Ägarmakten i företagen. Idén om LöntagarFonder föddes. Karriäristerna tog över. Övermod smög sig in i SAP-politiken. Övertrampet gjordes av att man förkortade det väsentliga ordet i ekvationen: LöntagarOrganisationsFonder skullde det ha hetat. Det var inte meningen att löntagarna skulle få del i Kapitalet. Det räckte med att ’Organisationerna’ till att börja med tog ansvaret – som LO-basen Gunnar Nilsson diplomatiskt uttryckte det. Men det var ju just själva ÄGANDET som doldisarna i LO ville åt!

Kapitalets motåtgärd genomfördes skickligt av dess Lydiga Insiders. Facket lockades in i börskarusellen med dess finurligt dolda njutningar av Ekonomisk Makt som inte syns. Som medlemmar i storindustrins styrelser fick även de fackliga representanterna fast månadslön, tjänstebil och bonusar till priset av att de höll tyst om hur LO tjänar sina pengar. Absolut tystnad anbefalldes både inför medlemmarna och Skatteverket. Fackets ledare blev på detta sätt uppköpta av Kapitalet och tystade sig själva av egoistisk längtan efter vinsterna från sina Dolda Finansiella Åtgärder: Detta förnyade Saltsjöbadsavtal har nu nått sitt fulla korporativa erkännande.

Och därmed är det alltså fritt för Alliansen för Sverige att överta uppgiften med att införa den Ekonomiska Demokratin!
Den är ju inte lönsam för LO. De har svikit Brantings goda idé.

Hur tar vi emot den passningen?
Vad kan Alliansen för Sverige göra av denna öppning?
Vilken Ekonomisk Demokrati längtar svenskarna efter?
Vill Alliansen leda Sverige in i en ny Ekonomisk Demokrati?
När, var, hur, börjar vi ?

Framtidshälsningar
EVA & Ove@peace.se

P.S. Börja med en god kreativ sommar! Låt idéerna leka. Lev Väl!

till Alliansen för Sverige

3. Om nedslaget i Södertörns Högskola den 11 maj.

IVER är vad som driver oss
Vi träffades hos Maud för vi vill DRIVA det politiska spelet
En miljon står utan arbete varje dag. Skapa riktiga JOBB!
JÄMSTÄLLDHET, JA – Vi kvinnor vill ses som INDIVIDER –
   – vi män har nu det största jobbet att göra för Jämställdheten
Politik handlar om MAKT och Maktens fördelning –
   – Mer Makt till MÄNNISKORNA själva!
JOBBEN är den viktigaste programpunkten för Alliansen
Vi fyra är vita, kristna som inbjuder till färgrika JOBB för ALLA
En MÅNGKULTURELL arbetsstyrka är även Landets Styrka
Kreativitet och IDÉRIKEDOM är vägen till meningsfulla jobb
FRI ETABLERINGSRÄTT för företag, mindre av stel byråkrati
Landstingen är svårstyrda kolosser – hinder för god individuell vård
Alliansen vill FÖRÄNDRING – ta bort fattigdomsfällorna i systemet
Vi är alla mer eller mindre LIBERALER. Vi utgår från INDIVIDEN
Bredda Biståndsbegreppet. Mottagarnas kulturella bistånd till oss –
    – kan öppna våra ögon för lösningar och metoder som vi behöver.

Vem av Fredrik Reinfeldt, Lars Leijonborg, Göran Hägglund och Maud Olofsson sa vad? Det gör detsamma. De visade att de vill och kan samarbeta med inre glädje och glöd. De lyssnade noggrannt på varandras passningar. De till och med sufflerade varann. Kroppsspråket uttryckte glädje och respekt för det målmedvetna arbetet. De leker ju fram Alliansens idérika regeringsförklaring för det civila samhället!

Och Mauds slutord:
Tack för att ni kom. Hjälp oss att förnya Sverige. Simma kraftfullt mot:
– www.maktskifte06.se – Simma ända in i kakelväggen ….
– drev fram en applådåska i aulan.

Oh, Gud, tack för Din Brillianta Idé om BorgFreden.
Den gör ju Maud och hennes Tre Musketörer SjälvLysande!

EVA & Ove@peace.se

P.S.
Det civila samhället är det artiga samhället. Civil Servants är det engelska ordet för de artiga och hjälpsamma människor som med sin medkänsla tjänar samhället. Byråkrat är den som väljer att följa reglerna i stället.

4. Arbetslöshet

En ung man söker upp Arbetsförmedlingen för ett ALU-stöd. Han är erbjuden ett snickarjobb på en privatskola. Han möttes med orden: ”Det går inte att få ett ALU-stöd för arbete inom en stiftelse. Det är emot lagen. Och.. du vill väl inte att vi ska bryta mot lagen, VA!”Då fick handledaren se mig, en äldre man med uppspärrad blick, bevittna övergreppet. Han reste sig, och lämnade sin unge kund utan ett ord.

Under helgen tog jag reda på att handledaren hade agerat fel, sökte företräde hos högste chefen, och inledde med: ”Vet du om att dina killar där ute säger att jobb på en stiftelse inte är ALU-berättigade?” Utan beskyllning gav jag honom sen utrymme att reda ut fallet.
Han inledde sitt försvarstal med att säga:

”Arbetsförmedlingens uppgift är att tillhandahålla den arbetskraft som företagen i landet annonserar att de har behov av. Vi har statens uppdrag för detta, och den lokala arbetslösheten här i tätorten, är inte vårt problem.” Efter en halvtimmes lärorikt rundsnack sa han i mer förbindlig ton: Lämna in er ansökan så ska jag se vad jag kan göra. Vi fick bidraget per post dagarna efter.

För att dessutom i smyg dölja arbetslösheten har Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingarna i hemlighet stimulerat sina anställda med bonusar för att de på betald övertid ska överföra så många anställda som möjligt till förtida pensioner. Facket å sin sida lockar ungdomen in i utbildningar, som är till för att fördröja inträdet på arbetsmarknaden så länge som möjligt, och givetvis för att ge de redan anställda sina kollektivt avtalade löneökningar… Därför har de ansvariga infört det lömska begreppet öppen arbetslöshet (Newspeak). Hör detta falska agerande från ’organisationerna’ hemma i ett humant samhälle?

Så här kan det gå till i folkhemmet i dag! Byråkrater med trygg månadslön och tolkningsföreträde under en ofelbarhetsdogm är fullt sysselsatta med att följa sina regler. Hur upplever egentligen de fack- och kommunalanställda sina uppgifter att hunsa med folk? Och, hur känns det egentligen att driva en totalitär Öststatsregering framåt?

En Skapande Allians kan nu göra något kreativt – för hela Sverige –
– när vi vågar inse systemfelet med den Korporativa Staten. Marx Materialism funkar inte längre. Det räcker inte med att fördela de industrijobb som finns kvar. Det gäller att skapa nya arbeten.
Ja, det gäller att Skapa en helt ny Fri Företagsamhet.

Att Skapa Arbete Med Mening är Alliansens stora uppgift. Och vad mer är: Skapa de politiska och ekonomiska principer som stimulerar nyskapandet! Hjälp oss med dina drömmar om det
Goda och Friska Samhället.

Dröm Väl!

EVA & Ove@peace.se

5. Arbetsfred

Tänk er en framtid när en välmenande stat fördelar en jämlik baslön till alla under hela livstiden, som ett erkännande av människans grundläggande värde som individ. Denna livstidslön kan ge alla medborgare en fri tid för att pröva sina liv i frivillig enkelhet.

Tänk er in i att denna baslön bör uppfattas som samhällets belöning för den tid och det ansvar föräldrarna ägnar åt sina egna barn? Kärleksfull Gemensamhet kan bli både lönsam och meningsfull för de Människor som utformar den på ett gott sätt. Baslönen kan vara grundprincipen för olika fria sociala experiment, familjebildning, arbetsgemenskap, bygemenskap och VärldsGemenskap.

Tänk er att varje 15 åring slutar skolan med en portföljdator som betyg. Tänk att baslönen bekostar alla självstudier och vidareutbildningar efter eget sinne och i egen takt via Internet. För den som så vill.
Internet är gudagåvan för en ny fredlig VärldsGemenskap!

Tänk er en industri med välbetalda jobb som även välkomnar lärlingar – utan kostnad! De äldre med sin blick och erfarenhet för det industriella, kan då som Mästare få arbetet utfört – som respekterade lärare – genom de ungas villiga händer! Tänk er att landets hela arbetsliv präglas av yrkesstolthet och arbetsglädje som når ända fram till de unga som vill in och visa sin förmåga i landets nyskapande industri och rationella förvaltning. Baslönen bör även kunna utformas så att den stödjer allt idérikt skapande – materiellt, kulturellt och konstnärligt – på amatörnivå.

Tänk er fridfulla människor som vill närfred med familj, vänner och arbetskollegor. Baslön och Internet är den sant jämlika mekanismen bakom en helt obyråkratisk samverkansprincip som heter – kärlek!Tänk er ett ekonomiskt system helt utan ränta och inflation som mäter, redovisar och fördelar tillgängliga pengar på ett helt öppet sätt: Solidarer fyller på människors baskonton i en stabil rännil av medel för ett ansvarstagande meningsfullt liv i frivillig enkelhet!

Skapa denna nya typ av blandekonomi – en Ekonomisk Demokrati med en garanterad grundtrygghet – helt frikopplad från myten om tillväxt och den nu härskande spekulationsekonomin!

EVA & Ove@peace.se

P.S. Tänk er en måttlig basinkomst till att börja med. Gör tankeexperimentet att fördela 20% av BNP/capita som en skattefri basinkomst Det ger varje svensk medborgare ca 2500 kronor per månad i lön, helt frikopplat från svängningarna i arbetslivet och i en dold finansvärld. En fyra personers familj får då ansvaret för tio tusen kronor i månaden för att köpa varor och tjänster i samhället! Skattefritt. Om tio år vill människor kanske pröva 30% av BNP som jämlik baslön. Är 50% en önskvärd nivå om femtio år?
Tänk efter själv!

6. Filosofera Dig Fri!

Nu kommer snart den sköna sommaren. Vi svenskar kan släppa våra yrkesmasker och har rätten att bara vara – naturliga. Och i denna tid av andligt uppvaknande kan vi förnya oss. Religionerna har gjort sitt så gott de kunnat, under de senaste fem tusen åren – och vetenskapen under de senaste fem hundra. Men nu inbjuds vi människor att möta det andliga direkt utan mellanhand. Hur då?

Den svenska sommaren är vår unika andliga manifestation. Möt livet i naturen utan tankar och förut fattade meningar. Känn på Livets kvalitéter med alla Dina sinnen bortom Vetenskapens eller Religionernas förståndiga mellanhänder. Filosofera dig fri från gamla föreställningar. Förnya din värdegrund för vinterhalvårets förnuftiga förnyelse av samhället. Bygg upp din vilja runt tidsandans nya djärva idéer. Lita till Moder Svea, Gudinnan i vårt inre. Förnya dig innifrån.

Att filosofera är att inte stanna vid kunskapen om rätt eller fel. Det är att ompröva skolans förut fattade meningar och söka den filosofiska insikten om vad som är gott och ont bortom språkets logiska begränsningar. Livet självt prövar sanningssökaren. De filosofiska slutsatsernas skönhet lyfter tanken bortom det alldagliga pratet. Först som en personlig känsla, sen som en personlig sanning som kan prövas i ärliga sam-tal. Med ett övat moraliskt sam-vete och med filosoferande sam-tal kan vi människor tala sig samman för allt högre andliga sanningar med vars idéer vi sen bygger vidare på vårt eget sam-hälle.

Poeten Platon menade att det är filosofernas uppgift att hjälpa till i utövandet av statskonsten: Politik är att ägna sig åt Människors Angelägenheter. Det är genom att skapa meningsfull överblick över skeendet och utöva kärlek till den visdomen som vi kan påverka politiken. Med god vilja, medkänsla och klara tankar.

Politisk debatt är samtidens tafatta uttryck för frihet. Högröstade debatter kan göra hela samhällen illamående – medan fredliga nyskapande sam-tal kan ge mening och helhet åt människors sargade själar.

Sam-hälle ska med Mening och Filosofiska Sam-tal byggas!
Våga ställa dig frågan varför. Sök svaren i dit inre. Se helheten. Barn och gamlingar vågar. Samtala dig långtidsfrisk i fria filosofers krets.
Sam-tala med den Uppvaknande Gudinnan – genom barnen!
Filosofera Dig Fri!

Fria Filosofers dag den 6 juni 2005
EVA & Ove@peace.se

P.S. De kommande e-breven under sommaren innehåller ett mer stillsamt filosoferande och drömmande om framtiden. Om du har en god idé, en ärlig fråga, en kommentar, eller ett humoristiskt råd i Borgfredens Anda, sänd en e-rad till:   Ove@peace.se   Jag kan även nås på telefon 08-25 86 43.

7. Att Vara Människa

Att vara människa är att bli Människa. Vår kropp och dess erfarenheter hålls samman över tiden med vilja, känsla och tankar. Denna vår själ kan i sin tur söka delaktighet i en kosmisk världssjäl och därmed nå insikt om en andlig idévärld. I enskildhet och i samverkan med våra medmänniskor kan vi sträcka oss upp till denna idévärld av mening och syfte. Att vara människa som Kropp, Själ och Ande är att bli mer och mer Människa i liv efter liv, generation efter generation, i familjer, arbetsgrupper, kulturer, nationer och VärldsGemenskaper – i ständigt nyskapande samhällsformer.

Hälsa är begreppet för ett friskt Liv under, mellan och bortom varje manifestation i Livets Väv. Värlshälsoorganitionen WHO definierar denna samverkan så här: Hälsa är inte bara avsaknad av sjukdom, HÄLSA är ett välbefinnande i fysiskt, mentalt, känslomässigt, socialt och andligt avseende. Det var den Indiska delegationen inom FN som lade till ordet andligt till den tidigare västerländskt färgade definitionen.
Låt oss nu se om, när och hur även Sverige, världens mest kroppsfixerade materialistiska kultur, väcks av och för det Andliga!
Vad kan väl då hända med vår människobild?

Tänk er in i en andligt uppvaknande värld bortom religionerna. Glöm då inte det senaste tillskottet – nämligen naturvetenskapen – som en övertro på hjärnan, tänkandet och det materialistiska.
Tänk om regeringens fastställda könsmaktsordning i Sverige, ersätts med en vördnad för hela Människan och hennes roll i Livets Väv?
Kan utbrändhet då ersättas av en anda av långtidsfrisk arbetsglädje?
Kan familjen i många djärva nya former räddas som fredsskapare?
Kan arbetsfreden vinnas med mogen yrkesetik och inre frid?

De vinner valet 2006, som bäst värnar tidsandans människobild.

Tänk er en Borgfred genomförd av en politisk Allians som bejakar sina andliga rötter och ser upp till den Heliga Birgitta, Europas skyddshelgon, som en historisk förebild? Kan vi så göra oss delaktiga i Ljuset från Norr som har utlovats för den tusenåriga världsfreden? Är vår unika känsla för ekologin och miljön, Sveriges andliga bidrag?
Svenskens längtan efter sol, sommar, frisk natur och hälsa är unik!

Att vara Människa är att tro på, och pröva sina Andliga idéer!
Hur får man goda idéer? Gör något av dem du redan fått!
Våga, värna, vidga och lev den skapande fredens djärva idé!

Framtidshälsningar från Borgfredens Gudinna och hennes väpnare.
EVA & Ove@peace.se

P.S.  För att effektivt pröva oss under varje livstid, har den Store Anden sänt många svarta andar, ljusa andar och skojarandar (coyote spirits) i vår väg. Lives skapare (Supreme Creator) har stort tålamod – och humor..

8. Ömsinta, Ödmjuka och Mogna Män.

Tänk er en värld av mogna kvinnor som vet hur de kan undervisa unga män i kärlekens förädlande konst. Så som naturfolken gjorde, och så som prästinnorna i det Gamla Egypten lärde ut det. Tänk er en visning av undret som kan ske i människors själar när de vill ta på sig ansvaret att föra livet och samhället vidare med ett barn tillsammans. ”Förnedra inte Kärleken, den heliga gåvan från din Himmelska Fader” Dessa ord fick Moses nedskrivna på de första lagtavlorna, de som han i förtvivlan krossade eftersom Israels barn inte var mogna för den nivån ännu. Och den osynliga lagen på de krossade lagtavlorna levde dold i Mose bröst, tills det begav sig att Ljusets Barn visade sig i öknen, och änglarna vandrade på jorden. (hämtat ur den Esséiska Moseboken)

Som andlig sökare träffade jag en dag en Franciscanermunk, Broder Bernhard från London East End. Jag hade just läst en bok om Gudinnans Återkomst. Jag frågade honom om hans syn på Gudinnan, det Feminint Andliga. I min ungdomliga iver kunde jag inte låta bli följdfrågan: ”Varför har Katolska Kyrkan bromsat det feminina” Utan att ändra en min svarade han i fyra koncisa meningar som etsade sig fast i mitt sinne: ”Kyrkan har fått uppgiften att bromsa det Feminina. Men det är en tidsbunden uppgift. Tiden är snart över. Och då blir relationen mellan Man och Kvinna – helt underbar.”

Är tiden här nu? Är det slutstriden mellan man och kvinna vi nu bevittnar? Macho-mannen som ett Odjur representerar övertrampet som människor måste pröva för att förnya sin relation till Kärleken!

Under fem tusen år har religionerna plikttroget följt uppgiften(!?) att predika om mannens dominans. Detta har format våra samhällen. Stormakten USA har nu till och med som sin militärpolitiska strategi tagit upp ordet DOMINANCE. Män uppfostras till att skaffa landet världsherravälde med våld! Och med hjälp av den doktrinen och med filmindustrin förhärligas macho-våldet. Med listigt framtagna och marknadsförda HIV-AIDS metoder söker man sen ta livet av gay-kulturen och männens desperata längtan efter att uppträda mer ömsint inför sina medmänniskor. Män som vill kramas är inte användbara för det mäktiga landets erövringskrig!

Den danske filosofen Martinus har framtagit en människobild där både kvinnor och män har både maskulina och feminina poler. För att ett äktenskap ska fungera, måste alltså fyra poler finna varann! Det förklarar hans uttryck att vi lever i de olyckliga äktenskapens zon.

Många svenskar sjukskriver sig. I vårt materialistiska land erkänns inte det andliga, och religionerna har förlöjligats av Marx som ett opium för folket. Sjukskrivning är vårt desperata försök att söka oss en fri tid för att återvinna hälsa och mening – bortom jobben.
Det är inte lätt att vara frisk i ett sjukt land!
Framtidshälsningar
EVA & Ove@peace.se

9. Familjen

Familjen är sedan urminnes tider den närmiljö där människan har kunnat utveckla sig till individ i känslomässigt, socialt, mentalt och andligt avseende. Med skratt och gråt leker barnet sig fram till glädje-fulla insikter – och till smärtan där de vuxnas stöd behövs. I familjen kan individen pröva sina egna krafter att frigöra sig från föräldrarna. Inom familjen kan var och en hjälpa till efter förmåga och bli tillfredsställd med sina grundläggande behov av skydd, mat och social trygghet över alla livets skeden. Familjen är ursamhällets första skattebefriade försäkringsform. Livets väv kretsar kring familjen.

I det Nordamerikanska indiansamhället var barnen det centrala. De var byns viktigaste värde. Närmast barnen, mor- och farföräldrarna, med uppgiften att uppfostra barnen. Föräldrarna var för oerfarna för detta. De behövdes för att jaga och bruka jorden. Utanför dessa fanns krigarna med uppgift att försvara hela byn. Ytterst hade shamanen uppgiften att tala med Den Store Anden om Livets Heliga Princip.

Det svenska bondesamhället har sådana rötter. Husmor var den levande urkraften i bondesamhället. Hon fick vårt samhälle att överleva vikingatidens stöldräder, medeltidens stamkrig, trettioåriga krigets erövringskrig ända till Karls XII stormaktsterror i nordöstra Europa. Det var den bakomliggande feminina urkraften byggd på vördnad för Livet och miljön som gjorde Sverige tryggt och robust för kristider.

För tusen år enade den Katolska Kyrkans latin hela Europa. Men Kristendomen, och även i sin protestantiska form, förde även in den maskulina dominansen som kulturbärande idé. Nu, i den vitala miljörörelsen och feminismen, visar svensken att hon(!) verkligen med sin intuition står på Livets sida. Kulturfenissan från Sydeuropa har svårt att bli tagen på allvar i vår syn på samhället och familjen. Den kristna etiken och de krigsdrabbade människornas erfarenheter i Centraleuropa ger inte någon naturlig svensk kraft åt Kristdemokraternas starka stöd åt familjen. Men, i vår Allians för Sverige kan värdegrunden i Kd hjälpa in ett miljötokigt, naturomantiskt Sverige -som ett respekterat kristet kulturland – i Europa. Alla behövs.

Med kärlekens hjälp kan familjen fördela både arbetsuppgifterna efter förmåga och välståndet efter individuella behov. Kommunismen misslyckades med detta. Utan kontakt med kärleken, fastnar jämställdhetens idé i en byråkrati av statsanställda robotar som följer sina nedskrivna regler. Kommer det korporativa svenska samhället att klara sig bättre? Ja, om människor tar det andliga uppvaknandet på allvar! Då kan vi som fria individer äntligen komma loss ur kollektiviseringens broms på den individuella skaparkraften

Familjen är bärare av borgerliga värderingar! Denna korta mening har färgat de senaste femtio åren av Socialdemokratiskt styre. Denna märkliga syn på familjen, kan förklara Sossarnas öde i valet!

Erkänn våra rötter, så att vi svenskar bättre förstår vårt ur-sinne.
EVA & Ove@peace.se

10. Sjukhussjukan

Gud skapade en frisk människa. Som Kropp, Själ och Ande skapade Gudinnan henne. Tillfälliga sjukdomstillstånd lär sig människor övervinna i friska relationer till sin omvärld. Välbefinnandet är ett resultat av fysiska, mentala, emotionella, sociala och andliga övningar i samverkan med en hälsobefrämjande omgivning. Familjen har en central uppgift för att befrämja folkhälsan.

Sjukhussjukan är ett malignt syndrom i vårt sjuka samhälle.
Det är en sjuk idé att samla allt sjukt, så att läkemedelsbolagen kan sätta etiketter på de intagna, automatisera medicineringen, kräva av läkarna att de följer skolmedicinens lönsamma föreskrifter och förslava ’medicinomerna’ (dvs de tidigare medkännande sjuksystrarna) att dela ut det statliga Apotekets lönsamma produkter för att dölja de lönsamma sjukdommarna genom att framgångsrikt dämpa symptomen.
(Brave New World)

Vad mera är:
* Torftig mat kan säljas, för att den ser frisk ut – för ett impulsköp.
* Det är lönsamt att människor är sjuka. Industrin är vinnaren.
* Läkare prickas om de rekommenderar alternativ medicinering.
* Försäkringsbolag ersätter inte alternativbehandlade patienter.
* Hälsokoströrelsens bästa produkter tvingas in i Apoteksmonopolet.
* Naturlig hälsa och kosttillskott bromsas av läkemedelsindustrin.
* EU sviker människorna, till förmån för ett lönsamt näringsliv
    (New World Order, enligt förebild från pengamaktens agerande i USA).

I boken UTOPIA föreslog författaren Thomas More att framtidens samhälle skall ägna mycken fri tid för studier i filosofiska, moraliska och etiska frågor. Städer ska inte bli större än 6000 familjer, var hans stabiliserande idé. Lordkanslern Thomas More blev fängslad och senare halshuggen av Henrik VIII, för att han vägrade att gå med på Kungens önskan att gifta om sig och att inte erkänna påvens överhöghet över kyrkan.
Gustav Wasa skriftväxlade med, och utbytte idéer med Henrik VIII.

Thomas Mores tystnad inför kungens bön, ekade genom hela Europa.
Dagens drogade människor är rationellt och systematiskt nedtystade. Det är lönsammmast så. Vakna upp! … och Lev Väl…
EVA & Ove@peace.se

P.S. Läkemedelsverket ägs till 95% av läkemedelsindustrin. Staten äger resten, och har på detta sätt både rätten att godkänna de mediciner som får säljas i landet och samtidigt ta in vinsterna från försäjning av de beroendeskapande drogerna! Denna skandal är det verkligt sjuka i det materialistiska samhället.
EU-domstolen har nu efter ett år av juridiska ansträngningar kring vitaminer, mineraler och kosttillskott avkunnat en dom till läkemedelsföretagens förmån.
Varför skyddar inte staten sina medborgare från pengamaktens förtryck?

Sverige är det mest materialistiska landet i världen. Men även vi lever i en tid av andligt uppvaknande. Det skall därför nu bli mycket intressant att se hur, och när, människor i Sverige vaknar upp till de känslomässiga, sociala och andliga dimensionerna av folkhälsan. Hälsa i Ren Miljö är vårt mål, eller?

11. Arbete åt Alla

Ett Scenario
Industrins rationaliseringar reducerar behovet av arbetskraft med ca 3% per år.
På 25 år har därmed arbetsinsatsen per industrivara halverats. Det svenska överflödssamhället dignar av billiga varor som har producerats av flinka händer över hela världen. Det är därför välfärdssamhället nu, efter bara 2-3 generationer av träget arbete, utan eftergifter på det materiella välståndet, har kunnat dra ner arbetstiden till hälften för alla. Utslitna arbetare hör till det förgångna. Människor nu har tid för nyskapande insatser i både familj och samhälle. Det är därför som utbrändhet i meningslöst löneslaveri har ersatts med mer personlig samverkan. Med garanterad baslön för alla och med en stimulerande halvtidsnärvaro på arbetsplatserna kan människor söka sig till de arbeten de är bäst lämpade och motiverade för. Välmående familjer i olika nya former njuter av glädjen att ta ansvar för samhällsutvecklingen med sitt föräldraansvar och en meningsfull äldreomsorg i utbyte. I aktiva studiecirklar utvecklas idéer för människor i det nya samhället. Lokala lärcentra fördelar kunskap till projekthungriga medmänniskor i små grupper. Livshälsan är vår nya folkrörelse. Vår skaparkraft fördelas nu via Internet till de platser på vår jord där den hittar sin naurliga användning. Ungdomarna leder de äldre in på vägen till den internationella Internet-familjen Livet är fyllt av mening, hälsa och delad glädje.

Varför har vi det inte så här? Svaret är Facket! En kamporganisation har fått uppgiften att med strejken som hot, härja fritt på arbetsmarknaden med statsministern som nedtystad åskådare. Han gör bara vad han är betald att göra – åt en helgonförklarad fackföreningsrörelse.

För hundra år sedan var de fria fackföreningarna den stora innovationen på arbetsmarknaden i Sverige. Med strejken som ett fungerande vapen, tvingades arbetsgivarna inse att de måste gå arbetstagarna till mötes för att skapa människovärdiga arbeten. Ett stort tack till de idealister som för hundra år sedan drog igång den svenska modellen!. Tack alla politiska realister som i mitten av århundradet förde arbetet vidare med reformer på parlamentarisk grund. Tack Erlander, Sträng, Ohlin, Hjalmarsson och Hedlund som byggde upp en ärlig parlamentarisk kamp om herraväldet över blandekonomin.

Men, i dagens Sverige flyttas indutrijobben ut ur landet. Det är lönsamt för de internationella företagen. Men Fackets vällovliga ambitioner att höja våra löner har slagit slint. För att ge förmåner till sina kollektivanställda medlemmar tvingas nu fackföreningarna ge sig på arbetsmarknadens svagaste parter, de unga. Genom att fånga in dem i långa utbildningar och lånefällor, utan några garantier för jobb, så har en försåtlig återvändsgränd åstadkommits. Stress och håglöshet har skapats. Revolten gryr. Men, …
Arbete för Alla var ju den ärliga arbetarrörelsens paroll!?!

Hur tror ni det känns för en arbetssökande, som via otaliga korta projektanställningar förgäves sökt fast arbete i tio år? Redan som 35-åring får hon erbjudande om förtidspension för att försköna statistiken för arbetarrörelsens båda aktörer. Ett ansvarslöst skamgrepp!

Med en garanterad bastrygghet kan idén Arbete för Alla fås att funka.
En jämlik skattefri intäkt (medborgarlön, livstidslön, säg 50% av BNP per capita) är en lösning, när LO, TCO, etc. befriats från sina uppgifter att vara jämlikare. Kampen för jämställdhet kan då ersättas med en meningsfull arbetsfred för alla. Tänk er en borgfred som får samhället att fungera och en ekonomi som stimulerar smidig samverkan, med baslönen som en jämlikande etik. Alla människor har ett lika värde.
Alla behövs. Låt varje individ bli det nya samhällets medskapare.
Skapa Hälsosamt Arbete med Mening – för Alla
EVA & Ove@peace.se

12. Vi vill leva i FRED!

I Storbritanniens House of Commons har ett ’Ministry for Peace’ föreslagits. I USA har ett liknande förslag för ett Department of Peace framlagts av det demokratiska partiet. (Båda förslagen finns återgivna i hemsidan: www.ministryforpeace.org.uk)
Vad kan vi i Sverige göra?
Skapa ett fredsutskott i Sveriges Riksdag!
Kriget för råoljan trappas upp. En allians av stormakter och JA-sägande medlöpare har formerat sig – till ett oblygt erövringskrig. För att vilseleda allmänheten i media – har även ett världskrig mot terrorismen inletts Med 582 miljoner dollar som en lätt maskerad muta och med ett fredspris som tröst har FN engagerats. Och Sveriges riksdag har med acklamation godkänt att Sverige deltar med militär i kommandocentralen i Florida (Ur snabbprotokoll från riksdagsdebatten 12/6-02). Och nu finns alltså både FN och Sverige där som gisslan för att rättfärdiga kriget för oljan. Och på ett försåtligt sätt knyter världens smartaste finansmän samtidigt åt nätet kring Sveriges storindustrier… Sverige har visat världen att vi kan leva i fred närmare två hundra år.
Nog kan vi – och vill vi väl – fortsätta i hundra år till? … (se vidare www.peace.se)

Jag formulerade fredsmotionen ovan till BrommaCentern. Efter en föredömlig federalistisk process under 2004 nådde idén som Center-motion in i Sveriges Riksdag. I ett talmansbrev kommenterade Björn von Sydow detta med att rekommendera att hela utskottssystemet bör ses över inför valet 2006. Efter valet bör alltså det nya fredsutskottet kunna börja sitt viktiga parlamentariska arbete.

* Som riksdagsledamot vill jag fokusera min fyraårig insats på ett
  parlamentariskt arbete just inom fredsutskottet.
* Nu finns jag som tionde namn i Centerpartiets lista, Stockholms Stad.
  Men, riksdagskandidaten måste även bli förkryssad av väljarna!
* Vilken hjälp kan jag som doldis få för en mediaexponering av mitt
  namn, filosoferande förmåga och djupa fredsengagemang?

Ove Svidén   ove@peace.se

Ordförande för Insamlingsstiftelsen
World Peace Foundation, Stockholm,    hemsida:  www.peace.se

P.S. Nu gäller det för Sverige att hålla god min i elakt spel. Händelserna i London mm är till för att göra människor rädda. När oljebolagen slutade betala posted price till värdländerna 1960, skapade ett antal oljeländer OPEC i protest. Den arabiska delen, OAPEC, bildade en kartell, och genomförde 1973 med framgång sin strejk: Oljan ransonerades. Det oerhörda hade hänt. Några utvecklingsländer hotade hela industrivärlden! En väl koordinerad terror mot araber(!) är nu ägarmaktens gensvar. De dolda ägarna har föga medkänsla för människovärdet, om petroleumindustrins tillväxt hotas. Det internationella kapitalet håller på att göra bort sig, kapitalt! Ligg lågt.

Fredsutskottet: Skapa den fred vi svenskar vill ha, leva i, och leva för!
Utveckla en fungerande idé för att fördela jordens naturresurser utan krig.
Skapa en världsordning som börjar med friden innombords, som vill fred. Franska Revolutionen frigjorde en krigisk pengamakt: New World Order.
Lydiga presidenter talar om fred när de erövrat mark åt sina dolda ägare.
Finansmakten vill ha lönsamma krig. Men människor vaknar upp till insikt.
Nu längtar världens människor efter en Peaceful New World Order.
Låt oss skapa en ny förebild för freden i Anna Lindhs öppna anda.