Ett Fredsutskott i Sveriges Riksdag?

Under hösten 2004 lämnade Centerpartiet in denna motion:

Vid en sammankomst i Centerns studiecirkel i Linköping för tio år sen, förmedlar riksdagsledamoten Roland Larsson följande upplevelse från Riksdagen: ”Det har hänt något intressant i Socialutskottet i dag. Efter mycket arbete kom vi fram till ett enigt betänkande. Ingen reservation har gjorts och det betyder att vi inte bara överlämnar betänkandet, utan att vi beordrar regeringen att genomföra det som utskottet enats om!”

Detta är som jag ser det ett gott exempel på kraften i en fungerande parlamentarism i Sverige.

Samtidigt som vi nu upplever en alltmer orolig omvärld finns det en grundläggande samsyn på freden i det svenska samhället. Vad kan Sverige göra ytterligare för att vara i position att skapa den fred som medborgarna innerst inne vill uppnå?  

I Storbrittanniens House of Commons har ett ’Ministry for Peace’ föreslagits. I USA har ett liknande förslag för ett Department of Peace framlagts av det demokratiska partiet. (Båda förslagen finns återgivna i hemsidan: www.ministryforpeace.org.uk)

Vad kan ett motsvarande initiativ i Sverige vara?

Skapa ett fredsutskott i Sveriges Riksdag!

Kriget för råoljan trappas upp. En allians av stormakter och JA-sägande medlöpare har formerat sig – till ett oblygt erövringskrig. För att vilseleda allmänheten i media – har även ett världskrig mot terrorismen inletts. Med 582 miljoner dollar som en lätt maskerad muta och med ett fredspris som tröst har FN engagerats. Och Sveriges riksdag har med acklamation godkänt att Sverige deltar med militär i kommandocentralen i Florida (Ur snabbprotokoll från riksdagsdebatten 12/6-02). Och nu finns alltså både FN och Sverige där som gisslan för att rättfärdiga kriget för oljan. Och på ett försåtligt sätt knyter världens smartaste finansmän samtidigt åt nätet kring Sveriges storindustrier…

Sverige har visat världen att vi kan leva i fred närmare två hundra år.
Nog kan vi – och vill vi väl – fortsätta i hundra år till?

Det kommande decenniet kan bli det mest lärorika i mänsklighetens historia. Jag är rädd för att de politiska, ekonomiska och religiösa motsättningarna kommer att skärpas. Från vårt fredliga hörn i världen kan vi nu iaktta hur en materialistisk värld fångas in i en mardröm av korruption, fientliga industri-övertaganden,  våld,  mord,  terror och krig.

Jag föreslår att ett fredsutskott bör:

1. Utveckla en parlamentariskt garanti för en fortsatt hållbar fred i Sverige
2. Sikta mot världsfred med Sverige som ett första försöksområde i liten skala
3. Studera stormakternas allianser och deras dolda motiv
4. Studera likheterna i syftet för det första, andra –
   och nu det tredje världskriget – mot terrorism
5. Sök de dolda syftena bakom morden på Hammarskjöld, Palme och Anna Lindh
6. Vidga fredsbegreppet (borgfred, arbetsfred, skolfred, trosfred, inre frid, VärldsGemenskap….)
7. Skapa fred i begrepp liknande FN:s nya definition av hälsa:
(HÄLSA är inte bara avsaknaden av sjukdom, det är ett välbefinnande i fysiskt, mentalt, känslomässigt, socialt och andligt avseende.)

Sverige har en unik öppen demokrati. Samtidigt kan vi nu uppleva ett märkligt andligt uppvaknande i vårt land! Bortom näraliggande problem med ohälsa och utbrändhet bör vi kunna vi stärka vår livsstil genom att bygga upp en stark inre frid. Sverige kan på detta sätt med din, min och vår gemensamma förebild skapa fred i världen – om vi börjar med oss själva.

Motionen har diskuterats med Talmannen, som i sitt Talmansbrev i december 2004 sagt att hela utskottssystemet nu ska ses över så att den nya ordningen kan träda i kraft efter valet år 2006.

Framtidshälsningar
ove@peace.se