Skapa Fred

Skapa ekologisk och ekonomisk fred för Moder Jord

SKAPA FRED. Två cirkelsamtal för freden

SKAPA FRED i relationen kvinna-man

Ett litet brev till mänskligheten från framtiden

Kära medmänniskor på Moder Jord!

Under de senaste decennierna har mänskligheten dragits in i ett andligt uppvaknande. Det har även drabbat oss i det materialistiska Sverige. Politiker, ekonomer och kyrkan tappar greppet om samhällsutvecklingen. Människor söker sig in i sig själva för att hitta en fungerande framtid. Med meditation, sjukskrivning och utbrändhet som etiketter, söker sig svensken in i sin grotta för att reda ut sin sanna värdegrund. Vi må leva i en yttre fred, medan vårt inre allt mer pinas av oro, tvivel och rädsla.

Samtidigt rullar ett stort krig igång i världen. Under märkliga propagandaknep förleds vi att tro att vi går ut i ett rättfärdigt krig för att försvara oss mot terrorister?! ’Om ni inte är med oss betraktar vi er som våra fiender’ säger krigshetsarna i sina manipulativa tal till alliansen. Maskerade som nyhetsprogram och dokumentärer i TV klipps propagandan ihop till trovärdiga sagor för en icke ont anande världspublik. Men i vårt inre lämnas vi ensamma att reda ut sanningen som vi ser illustrerad med samtidens allra mest förföriska mediateknik.

Under de senaste femtio åren har en ursinnig kapprustning tillåtits ske mellan två supermakter. Deras maktbalans har terroriserat världen med möjligheten till ett avslutande atomkrig som utplånar livet på vår jord. Denna terrorbalans uppträdde först som ett kallt krig mellan de stora politiska blocken. Och nu går dessa block samman för att bilda en allians! Med sina massförstörelsevapen engageras nationerna mot en ny inbillad fiende som ’en axel av ondska och deras terrorister’. Terrorism står mot stormaktsterror. Aldrig förr har den politiska principen söndra och härska varit mer giltig. Händelserna i Irak under våren 2003 demonstrerar för den som vågar se och inse hur företrädarna för ett förlegat våldsparadigm börjar göra bort sig inför en mänsklighet i snabb andlig utveckling.

Mänskligheten har under årtusendena matats med profeternas scenarion och visioner för ett dramatiskt avslut av den rådande världsordningen. I Bibelns Uppenbarelsebok talas om ett ’vilddjur’ som ska uppenbara sig mot ’tidens slut.’ För ca 450 år sedan talade läkaren Nostradamus i kryptiska termer om att ett stort krig ska bryta ut i ett år som slutar med siffrorna ’999’. År 1999 var första chansen. År 2999 kommer nästa. Kan vi kanske klämma in en tusenårig världsfred däremellan?

Hopiindianerna har en tankeväckande profetia om att ’Den Store Anden’ ska utsätta mänskligheten för tre skakningar under ett århundrande. Först skakar Den Store Anden om oss med vänster hand, sen med höger hand, och om vi inte tar lärdom av detta kommer en tredje skakning. Den blir värre än de två första, för då tar den Store Anden i med bägge händerna! Men, och det är det viktiga budskapet, om mänskligheten vaknar upp andligen behövs inte den tredje omskakningen! Det som förväntas är alltså att människan intar en mer mogen och ansvarstagande attityd till sin uppgift att förvalta Livet på Moder Jord. Demonstrationer mot kriget runt om i världen och desperata förhoppningar för freden är just nu det bästa tecknet på att ett sådant andligt uppvaknande är på gång.

I dokumentet Intervjun med Kung Peng i denna hemsida hittar du avslutningsvis  ett visionärt scenariobidrag för det andliga uppvaknandet, i form av en intervju från framtiden. Läs den för dess politiska, ekonomiska, sociala och andliga vision. I sagans form hoppas vi att scenariotexten ska stimulera Dig som läsare att se möjligheterna till en hållbar fred för tiden bortom maktmissbruk och förut fattade meningar. Läs mellan raderna med öppet sinne.
Kära läsare: Upplev ditt eget uppvaknande!