Välkommen till Insamlingsstiftelsen World Peace Foundation

Världsfred är vårt syfte. Sverige är ett litet land som har upplevt nationell fred under två århundraden. Utöver det så lever vi med en inbyggd fred tillsammans med de nordiska länderna. Kan vår nordiska livsstil sprida sig via Baltikum till alla länder kring Östersjön? Pax Mare Balticum!


Ove Svidén, President World Peace Foundation
ove@peace.se


Senaste Nytt

Scenarier